KONTO WALUTOWE ING BANK ŚLĄSKI

KONTO WALUTOWE ING BANK ŚLĄSKI

Konto walutowe ING Bank Śląski

 

Jednym ze sztandarowych produktów ING Bank Śląski, jest rachunek walutowy. Może być prowadzony w euro, amerykańskim dolarze oraz brytyjskim funcie. Konto nie jest oprocentowane. Bank nie wymaga posiadania ROR-u. Jednak konto walutowe ING przez internet, mogą otworzyć tylko klienci, np. posiadacze Konta z Lwem Direct. Oferowana klientowi karta płatnicza to Maestro EUR. Dla posiadaczy ING walutowego, dostępne są dodatkowe produkty w postaci lokat i kont oszczędnościowych. Spread* dla obsługiwanych walut, wynosi 6%.

Spread walutowy – to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i zakupu danej waluty. Im parametr spreadu jest niższy, tym jest korzystniejszy dla klienta.

 


Konto walutowe ING Bank Śląski • Konto walutowe ING Bank Śląski jest zakładane i prowadzone bezpłatnie.

 • Rachunek jest prowadzony w trzech walutach – EUR, USD oraz GBP.

 • Konto nie jest oprocentowane.

 • Spread dla EUR, USD, GBP – 6%.

 • Do rachunku wydawana jest karta Maestro EUR.

 • Wydanie karty płatniczej jest bezpłatne.

 • Miesięczne koszty użytkowania karty – 1,50 zł.

 • Wypłata z bankomatów ING i Planet Cash w Polsce jest bezpłatna. Natomiast koszt wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów, to 3% podejmowanej kwoty.

 • Wypłata z bankomatów za granicą – 6% podejmowanej kwoty.

 • Koszt przelewu krajowego – 40 zł.

 • Opłata za przelew europejski (SEPA) – 5 zł.

 • Koszt przelewu zagranicznego – 40 zł.

 • Walutowe przelewy przychodzące są bezpłatne.

 • Wpłata i wypłata środków w oddziale jest bezpłatna.

 • Posiadacze rachunku w walucie obcej, mają możliwość otwarcia oszczędnościowego rachunku walutowego EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,25%. A także lokat w EUR oraz USD z oprocentowaniem do 0,3% (w zależności od rodzaju waluty).

 • Rachunek walutowy przez internet mogą otworzyć tylko klienci ING. Np. właściciele Konta z Lwem Direct.

 • Aplikacja mobilna.

 • Reasumując, plusem oferty jest darmowe prowadzenie konta, stosunkowo niska miesięczna prowizja za kartę płatniczą oraz produkty oszczędnościowe. Natomiast niezbyt atrakcyjne wydają się być koszty wypłaty z bankomatów za granicą, dosyć wysoki spread walutowy oraz koszty przelewów. Pewnym ograniczeniem może być również karta, która wydawana jest tylko do konta EUR.Konto walutowe ING Bank Śląski - karta Maestro EUR