KONTO WALUTOWE

KONTO WALUTOWE

Konto walutowe – dla kogo założenie rachunku jest korzystne?

 • dla osób, które z różnych względów dokonują wielu transakcji w zagranicznych walutach
 • dla osób, które wyjeżdżają na urlopy, wczasy zagraniczne
 • dla pracujących poza Polską (wynagrodzenie w obcej walucie)
 • dla osób często odbywających delegacje zawodowe
 • dla uczniów przebywających w innym kraju, w ramach wymiany studenckiej
 • dla osób posiadających kredyty w walucie obcej
 • dla osób korzystających z zagranicznych sklepów internetowych (np. eBay, Amazon)
 • dla osób inwestujących w waluty obce

Konto walutowe – o czym należy pamiętać?

 • czy zakładając konto walutowe, dany bank wymaga również założenia/posiadania konta złotówkowego
 • czy konto walutowe prowadzone jest bezpłatnie, ewentualnie jakie są miesięczne opłaty
 • ile wynoszą prowizje od wypłaty środków w bankomatach zagranicznych
 • czy bank wymaga utrzymywania minimalnego salda lub minimalnych wpłat na rachunek
 • jakie są koszty wydania i korzystania z karty płatniczej

Konto walutowe

KONTO WALUTOWE – RANKING – 23 LIPIEC


Konto walutowe – 1 miejsce – Nest Bank – Nest Waluta


Szczegółowy opis – Wkrótce.


Wymóg posiadania konta osobistego – Nie.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.


Spread dla głównych walut – 6%. Ale w ramach usługi korzystnych przewalutowań – 0,8%. Usługa kosztuje 0,3 EUR lub 0,35 USD lub 0,2 GBP miesięcznie.


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.


Oprocentowanie rachunku – Brak.


Karty płatnicze – Visa Classic EUR, USD, GBP oraz karta V Pay.


Wydanie karty0 zł – jeżeli do konta złotówkowego nie wydano karty, w przeciwnym wypadku 5 EUR lub 6 USD lub 4 GBP.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty0 zł – jeżeli do konta złotówkowego nie wydano karty, w przeciwnym wypadku 5 EUR lub 6 USD lub 4 GBP.


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie posiadając karty do konta złotówkowego.


Wypłata z bankomatów w kraju1 EUR lub 1,3 USD lub 0,8 GBP.


Wypłata z bankomatów za granicą0 EUR/USD/GBP + 3% za ewentualne przewalutowanie transakcji.


Przelewykrajowy przez internet – 3 EUR lub 4 USD lub 2,5 GBP, zagraniczny – 3 EUR lub 4 USD lub 2,5 GBP, europejski (SEPA) – 0 EUR dla konta EUR.


Opcje dodatkowe – Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/USD/GBP z oprocentowaniem 0,1%. Lokaty walutowe EUR/USD/GBP z oprocentowaniem 0,1%.


Konto walutowe - Sprawdź szczegóły

 


2 miejsce – Alior Bank – Kantor Walutowy


Szczegółowy opis – Analiza kantoru walutowego.


Wymóg posiadania konta osobistego – Nie.


Dostępne walutyEUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, NOK, RUB, SEK, CZK, DKK, HUF.


Spread dla głównych walut – 0,65%.


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.


Oprocentowanie rachunkuBrak.


Karty płatnicze – Do rachunków w EUR, USD i GBP – MasterCard Debit PayPass.


Wydanie karty0 zł – jeśli w ciągu 6 miesięcy użyjemy karty chociaż raz. W przeciwnym wypadku, opłata jednorazowa wyniesie 15 zł.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty0 zł.


Jak uniknąć opłaty za kartę? Brak opłat za kartę.


Wypłata z bankomatów w kraju – 0 zł (wypłaty w PLN).


Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu, kolejne – 9 zł.


Przelewy – do banków krajowych za 0 zł (w PLN), ekspresowy na rachunek w Polsce od 1-5 zł (w PLN), europejski SEPA – 0 zł (w ramach Licznika) i 5 zł za przelew powyżej Licznika.


Opcje dodatkowe – Możliwość odbioru wymienionych środków w placówkach naziemnych banku.


Konto walutowe - Sprawdź szczegóły

 


Konto walutowe – 3 miejsce – mBank – eMax Walutowy


Szczegółowy opis – Analiza konta walutowego mBank.


Wymóg posiadania konta osobistego – Tak.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.


Spread dla głównych walut – 5,25% (dla CHF jest mniejszy).


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.


Oprocentowanie rachunku0,3% – USD i GBP.


Karty płatniczeVISA Classic – EUR, USD i GBP.


Wydanie karty30 zł.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty30 zł rocznie (pierwszy rok użytkowania karty jest bezpłatny).


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie można uniknąć opłaty.


Wypłata z bankomatów w kraju5 zł.


Wypłata z bankomatów za granicą0 EUR/USD/GBP + 3% za ewentualne przewalutowanie transakcji.


Przelewy krajowy wewnętrzny – 0 zł, krajowe pozostałe – 0,35% + 5 zł, zagraniczny – 0,35% + 5 zł, europejski (SEPA) – 5 zł.


Opcje dodatkowe Lokaty walutowe EUR/USD/GBP z oprocentowaniem do 0,8%.


Konto walutowe - Sprawdź szczegóły

 


Konto walutowe – 4 miejsce – ING Bank Śląski – Rachunek Walutowy


Szczegółowy opis – Analiza konta walutowego ING Bank Śląski.


Wymóg posiadania konta osobistego – Nie.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.


Spread dla głównych walut – 6%.


Otwarcie rachunku – Brak.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.


Oprocentowanie rachunku – brak.


Karty płatnicze – Maestro EUR.


Wydanie karty0 zł.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty1,50 zł.


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie można uniknąć opłaty.


Wypłata z bankomatów w kraju – 0 zł – bankomaty ING oraz Planet Cash, 3% – pozostałe bankomaty.


Wypłata z bankomatów za granicą6%.


Przelewykrajowy przez internet – 40 zł, zagraniczny – 40 zł, europejski (SEPA) – 5 zł.


Opcje dodatkoweRachunek walutowy oszczędnościowy EUR/ USD/GBP z oprocentowaniem do 0,25%. Lokaty walutowe EUR/USD z oprocentowaniem do 0,3%.


Konto przez internet mogą otworzyć tylko klienci ING, np. posiadacze Konto Direct z Moim ING


 


Konto walutowe – 5 miejsce – T-Mobile – Konto Walutowe


Szczegółowy opis – Wkrótce.


Wymóg posiadania konta osobistego – Tak.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.


Spread dla głównych walut – 8,1% (dla CHF jest mniejszy).


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku0 zł.


Oprocentowanie rachunkuBrak.


Karty płatnicze do wyboru (do konta w EUR, USD, GBP) – MasterCard PayPass, MasterCard NFC (płatności zbliżeniowe telefonem), naklejka zbliżeniowa.


Wydanie karty – 10 zł (karta MC), 0 zł (NFC), 15 zł (naklejka zbliżeniowa).


Miesięczna opłata za użytkowanie karty0 zł.


Jak uniknąć opłaty za kartę? Brak opłat.


Wypłata z bankomatów w kraju – 0 zł.


Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł.


Przelewy – krajowy przez internet – 0 zł, zagraniczny – 30 zł, europejski (SEPA) – 5 zł.


Opcje dodatkowe Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/USD/GBP/CHF z oprocentowaniem do 0,4%. Lokaty walutowe EUR/USD/GBP/CHF z oprocentowaniem do 1,05%.


Aby otworzyć konto walutowe przez internet, musisz posiadać rachunek osobisty T-Mobile.


 


Konto walutowe – 6 miejsce – BZ WBK – Konto24 Walutowe


Szczegółowy opis – Analiza konta walutowego BZ WBK.


Wymóg posiadania konta osobistego – Nie.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.


Spread dla głównych walut – 5,75% (dla CHF jest mniejszy). Możliwość wymiany walut na korzystniejszych warunkach, dzięki platformie e-FX.


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku0 zł – jeżeli saldo konta jest równe lub wyższe 20 jednostkom określonej waluty, lub 2 EUR lub 2 USD lub 2 GBP lub 2 CHF – jeżeli saldo jest niższe niż 20 jednostek określonej waluty.


Oprocentowanie rachunkuBrak.


Karty płatniczeMasterCard EUR, USD i GBP.


Wydanie karty – 0 zł (3 EUR lub 3 USD lub 3 GBP za wznowienie karty).


Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 10 EUR/10 GBP/10 USD na rok.


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie można uniknąć opłaty.


Wypłata z bankomatów w kraju – 0,25 EUR lub 0,25 USD lub 0,25 GBP – bankomaty BZ WBK oraz partnerskie, 2,5 EUR lub 2,5 USD lub 2,5 GBP – pozostałe bankomaty.


Wypłata z bankomatów za granicą – 2,5 EUR lub 2,5 USD lub 2,5 GBP + 2,8% za ewentualne przewalutowanie transakcji.


Przelewy krajowy przez internet – 0,2%, zagraniczny – 0,2%, europejski (SEPA) – 8 zł.


Opcje dodatkowe Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/USD/GBP z oprocentowaniem do 0,3%. Lokaty walutowe EUR, USD, GBP, CHF z oprocentowaniem do 0,6%.


 


Konto walutowe – 7 miejsce – PKO BP – Rachunek Walutowy


Szczegółowy opis – Wkrótce.


Wymóg posiadania konta osobistego – Nie.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK.


Spread dla głównych walut – 5,15%.


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 6,90 zł. (0 zł – jeśli do konta została wydana karta płatnicza lub jesteś posiadaczem rachunków Złote Konto i Platinum).


Oprocentowanie rachunku – USD, SEK, DKK, NOK – 0,1%.


Karty płatnicze – VISA do konta w EUR, USD oraz GBP.


Wydanie karty6 EUR/8 USD/5 GBP.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty6 EUR/8 USD/5 GBP na rok (przez pierwsze 12 miesięcy, opłata nie jest pobierana).


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie można uniknąć opłaty.


Wypłata z bankomatów w kraju – 1,5 EUR/USD/GBP.


Wypłata z bankomatów za granicą – 1,5 EUR/USD/GBP.


Przelewy – krajowy przez internet – 0,15%, zagraniczny – 0,15%, europejski (SEPA) – 8 zł.


Opcje dodatkowe Rachunek walutowy oszczędnościowy w EUR, USD i CHF  z oprocentowaniem do 0,75%.


Brak możliwości otwarcia rachunku walutowego przez internet.


 


Konto walutowe – 8 miejsce – Credit Agricole – Rachunek Walutowy


Szczegółowy opis – Wkrótce.


Wymóg posiadania konta osobistego – Tak.


Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.


Spread dla głównych walut – 7%.


Otwarcie rachunku – 0 zł.


Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku0 zł.


Oprocentowanie rachunku – Brak.


Karty płatnicze – VISA do konta w EUR oraz USD.


Wydanie karty0 zł.


Miesięczna opłata za użytkowanie karty6 zł (opłata pobierana z konta PLN).


Jak uniknąć opłaty za kartę? Nie można uniknąć opłaty.


Wypłata z bankomatów w kraju – 5 zł.


Wypłata z bankomatów za granicą – 5 zł + 3% za przewalutowanie transakcji.


Przelewy – krajowy przez internet – 0,25%, zagraniczny – 0,25%, europejski (SEPA) – 5 zł.


Opcje dodatkowe Rachunek walutowy oszczędnościowy w USD i GBP z oprocentowaniem do 0,66%. Lokaty walutowe w EUR, USD, GBP z oprocentowaniem do 1%.


Aby otworzyć rachunek walutowy, bank wymaga posiadania konta osobistego.


Konto walutowe 2017