WSPÓLNE KONTO BANKOWE

WSPÓLNE KONTO BANKOWE

Niezależnie od tego, czy jesteśmy małżeństwem, czy żyjemy w związku bez ślubu, ważną kwestią do uzgodnienia są wspólne finanse. W dzisiejszych czasach, oczywiście standardem jest posiadanie konta bankowego. I dlatego, pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: konto razem czy osobno? Co jest bardziej opłacalne, jakie są korzyści a jakie minusy takiego rozwiązania.

Jakie mamy opcje do wyboru, jeśli chodzi o podział naszych finansów?

  • każdy z partnerów posiada własne konto i samodzielnie decyduje o swoim budżecie a wspólne wydatki są dzielone, np. czynsz, media, większe zakupy, itd.
  • wrzucanie wszystkich dochodów obu partnerów do jednego worka i wspólne decydowanie o wydatkach
  • model 2+1, czyli każdy ma swój indywidualny budżet a do wspólnego – partnerzy się zrzucają

Wspólne konto bankowe, to bez wątpienia zdecydowanie mniej formalności, dokumentów i opłat. Poza tym, lepiej widoczne są wszystkie wydatki oraz to, jakim ogólnym budżetem dysponujecie. Wszystko jest bardziej przejrzyste i pomaga w regulowaniu rachunków bez opóźnień, wynikających często z życiowego: „myślałem, że zapłaciłaś”. Ponadto, dostęp obu partnerów do wspólnych pieniędzy, buduje zaufanie oraz odpowiedzialność. 

Pieniądze na jednym koncie to również i potencjalne minusy. Jednym z  nich może być sytuacja, gdy jeden z partnerów wydaje środki lżejszą ręką i w pewnym momencie, okazuje się, że jest ich za mało na wspólne potrzeby. Kwestia bezpieczeństwa czy dostępu do środków też jest tutaj ważna. W przypadku problemów technicznych banku, awarii systemu kart, zapomnianego PIN-u czy włamaniu się na serwis bankowości internetowej – nasz dostęp do pieniędzy jest wtedy ograniczony.

Jeśli zdecydujemy się powiedzieć: TAK – dla wspólnych finansów, mamy do wyboru trzy rozwiązania.

  • Pierwszym z nich jest założenie nowego, wspólnego konta bankowego.
  • Drugim – dopisanie współwłaściciela do już istniejącego rachunku.
  • Trzecim – ustanowienie pełnomocnictwa dla drugiej osoby, która będzie mieć upoważnienie do rachunku (karta płatnicza czy dostęp do konta online) w określonym zakresie. Co ważne, to właściciel rachunku decyduje o wszystkim: nadaniu/ograniczeniu/odebraniu pełnomocnictwa, wprowadzeniu limitów czy innych ograniczeń. Może to zrobić w każdym momencie i nie wymaga żadnej zgody drugiej osoby.

Wspólne konto bankowe

WSPÓLNE KONTO BANKOWE – RANKING – 23 LIPIEC


Wspólne konto bankowe – Nest Bank – Nest Konto


Wspólne konto bankowe? TAK. Konto mogą założyć nie tylko współmałżonkowie. Pełnomocnikiem rachunku może zostać dowolnie wybrana osoba.


Aby założyć konto wspólne, najpierw trzeba otworzyć podstawowe konto osobiste Nest. Po aktywacji rachunku, należy udać się do najbliższej placówki banku i wydać dyspozycję zmiany konta na wspólne.


Rachunek prowadzony jest bezpłatnie, niezależnie od tego czy służy jednemu posiadaczowi czy również pełnomocnikowi.


Bezpłatne wydanie oraz użytkowanie pierwszej karty Visa Debit PayWave (płatności zbliżeniowe oraz internetowe). Koszt wydania drugiej karty – 25 zł. Roczna opłata za użytkowanie drugiej karty – 25 zł.


Nie ma obowiązku zamawiania ani karty podstawowej ani dodatkowej.


Darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce.


Wypłaty z bankomatów za granicą – 5 zł + 3 % za przewalutowanie.


Wpłatomaty Euronet – 0 zł.


Krajowe przelewy przez internet (Elixir) – 0 zł.


Przelew europejski SEPA – 0 zł.


Przelew natychmiastowy – 1 zł.


Polecenie zapłaty oraz zlecenia stałe – 0 zł.


Dostęp do konta przez internetowy serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną.


Płatności mobilne HCE – Android Pay.


Ponad 100 placówek w 85 miastach (docelowo 350 oddziałów w całym kraju).


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

 


Wspólne konto bankowe – Alior Bank – Konto Wyższej Jakości


Wspólne konto bankowe? TAK.


Niezmienność warunków korzystania z konta przez 5 lat.


Brak opłat za prowadzenie i karty, jeśli zapewnicie comiesięczny wpływ na konto w wysokości 2.500 zł. lub wydacie kartami min. 700 zł/mc. Spełnienie choćby jednego z tych dwóch warunków, pozwoli cieszyć się darmowym ROR-em. Jeżeli nie uda się wykonać żadnego z powyższych warunków – miesięczna opłata wyniesie 12 zł.


Aby konto było zwolnione z opłat, wystarczy aby warunek został spełniony przez jednego ze współwłaścicieli.


Bezpłatne wydanie karty do konta: Debit MasterCard PayPass (płatności zbliżeniowe oraz internetowe), MasterCard Debit (bez funkcji zbliżeniowej oraz płatności internetowych), Naklejka zbliżeniowa.


Brak miesięcznych opłat za korzystanie z karty debetowej.


Darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce.


Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą.


Bezpłatne wpłatomaty.


Standardowe przelewy przez internet (Elixir) – 0 zł.


Darmowe przelewy natychmiastowe Blue Cash oraz Elixir Express.


Bezpłatne przelewy europejskie (SEPA) oraz zagraniczne.


Bezpłatne zlecenia stałe.


Bezpłatne polecenie zapłaty.


Aplikacja mobilna.


Program rabatowy Mapa Okazji (usługa umożliwiająca sprawdzenie w aplikacji mobilnej lub na stronie www, gdzie w Twojej okolicy można uzyskać zniżki, płacąc kartą wydaną do Konta Wyższej Jakości).


iKASA – umożliwia płatności mobilne w sieci sklepów Bierdonka.


Bezkonkurencyjny na rynku kantor walutowy Alior ze spreadem ok. 0,65%.


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

 


Wspólne konto bankowe – PKO BP – Konto Inteligo


Wspólne konto bankowe? TAK.


Brak opłat za założenie i prowadzenie rachunku.


Do konta mamy do wyboru 2 karty: Visa Electron, Visa Electron z Sercem.


Miesięczna prowizja za użytkowanie karty – 4 zł. Opłaty można uniknąć, dokonując kartą transakcji bezgotówkowych na sumę min. 100 zł/mc. (kwota nie musi być wydana jednorazowo).


Darmowe wypłaty z bankomatów PKO BP i BZ  WBK. Pozostałe bankomaty w Polsce – 5 zł.


Wypłaty z bankomatów za granicą – 3 %.


Krajowe przelewy przez internet (Elixir) – 0 zł.


Przelew do ZUS i US – 0 zł.


Wpłata gotówki na konto w oddziale banku PKO BP – 0 zł.


Wypłata gotówki z rachunku w oddziale banku PKO BP lub placówce Poczty Polskiej – 5 zł.


Dostęp do konta przez internetowy serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną.


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

 


Wspólne konto bankowe – Millennium Bank – Konto 360°


Wspólne konto bankowe? TAK.


Rachunek może być darmowy, jeżeli spełnimy dwa warunki:


1.) Współwłaściciele zapewnią łącznie, comiesięczny wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł.


2.) Wykonanie minimum jednej transakcji kartą na dowolną kwotę.


Brak spełnienia powyższych warunków, wiąże się z opłatą za prowadzenie ROR-u w wysokości 8 zł/mc.


Karta VISA Konto 360° PayWave (płatności internetowe i zbliżeniowe) wydawana jest bezpłatnie – również dla współwłaściciela.


Miesięczna prowizja za obsługę karty – 7 zł. (przez pierwsze 2 miesiące nie jest pobierana). Opłaty można uniknąć całkowicie, jeżeli w poprzednim miesiącu wpłynęło na konto min. 1.000 zł. oraz wykonano min. jedną transakcję kartą.


Wypłaty gotówki z bankomatów Millennium są bezpłatne. Podjęcie środków z pozostałych bankomatów w Polsce również będzie darmowe, jeśli spełnimy warunki o minimalnych wpływach na konto oraz transakcji kartą. Nie spełnienie warunków, wiąże się z następującymi opłatami: bankomaty BZ WBK oraz Planet Cash – 1 zł, pozostałe bankomaty – 5 zł.


Wypłaty z bankomatów za granicą – 2,5% + 2% za ewentualne przewalutowanie transakcji. Opłaty można uniknąć, jeśli spełnimy warunki o minimalnych wpływach na konto oraz transakcji kartą.


Aplikacja mobilna.


Przelew europejski (SEPA) – 5 zł.


Przelew natychmiastowy (Elixir Express) – 5 zł.


Standardowe przelewy przez internet (Elixir) za 0 zł.


Bezpłatne zlecenia stałe.


Bezpłatne polecenie zapłaty.


Program rabatowy „Inspiracje” – dokonując płatności kartą, można skorzystać z rabatów u blisko 1000 partnerów banku (sklepy, punkty usługowe).


Posiadacze Konta 360°, mogą skorzystać z Konta Oszczędnościowego – przez 3 miesiące: 2,5% dla salda do 100 tysięcy zł oraz Lokaty Mobilnej – 2,25%.


Właściciele Konta 360°, objęci są ubezpieczeniem „Pakiet Bardzo Pomocny” – Assistance domowy oraz medyczny.

Assistance domowy zapewnia pomoc specjalisty (np. hydraulik) w przypadku awarii sprzętu AGD, RTV czy PC.


Assistance medyczny zapewnia wizytę pielęgniarki, lekarza, transport medyczny czy dostawę leków.


Z każdej interwencji, można skorzystać bezpłatnie raz na 12 miesięcy. Łączny limit, to maksymalnie 7 różnych specjalistów/rok.


„Pakiet Bardzo Pomocny” jest darmowy przez pierwszy rok od założenia konta. Potem kosztuje 4,99 zł. Jednak nie jest obowiązkowy i bez żadnych konsekwencji, możemy z niego zrezygnować.


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

 


Wspólne konto bankowe – PKO BP – Konto za Zero


Wspólne konto bankowe? TAK.


6,90 zł/mc. za prowadzenie rachunku (opłaty można uniknąć, zamawiając do konta kartę płatniczą lub na rachunek będzie przelewane świadczenie z programu 500+).


Do konta wydawana jest karta Visa PKO Ekspres (funkcja płatności zbliżeniowych).


Miesięczna prowizja za użytkowanie karty – 6,90 zł. Opłaty można uniknąć, dokonując kartą transakcji bezgotówkowych na sumę min. 300 zł/mc. (lub 200 zł/mc. jeśli jesteś beneficjentem programu 500+).


Aby uniknąć opłaty w przypadku 2 kart do konta wspólnego, każdy ze współwłaścicieli powinien dokonać swoją kartą transakcji na min. 300 zł. miesięcznie.


Darmowe wypłaty z bankomatów PKO BP. Pozostałe bankomaty w Polsce – 3%.


Wypłaty z bankomatów za granicą – 3 %.


Wypłata gotówki w oddziale banku – 0 zł.


Krajowe przelewy przez internet (Elixir) – 0 zł.


Przelew europejski (SEPA) – 8 zł.


Przelew natychmiastowy (w oddziale banku) – 9 zł.


Zlecenie stałe – 0 zł.


Polecenie zapłaty – 0 zł na rachunek w PKO BP oraz 1 zł na rachunek w innym banku.


Możliwość założenia konta oszczędnościowego (1,2% w skali roku) oraz rachunku walutowego (EUR, USD, GBOP, CHF).


Dostęp do konta przez internetowy serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną IKO.


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

 


Wspólne konto bankowe – mBank – eKonto Standard


Wspólne konto bankowe? TAK.


Brak opłat za założenie i prowadzenie rachunku.


Do konta można wybrać karty Visa i MasterCard (obie z funkcjami płatności zbliżeniowych oraz internetowych).


Miesięczna prowizja za użytkowanie karty – 4 zł. Opłaty można uniknąć, dokonując min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą.


Bezpłatne wypłaty z bankomatów Euronet, Planet Cash, BZ WBK – jeżeli kwota wypłaty wynosi min. 100 zł (jeżeli jest niższa – 1,30 zł). Pozostałe bankomaty w Polsce – 7 zł.


Możliwość wykupienia usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”, która umożliwia bezpłatne podejmowanie gotówki z każdego bankomatu w Polsce (jeżeli wypłacana kwota wynosi min. 100 zł). Koszt usługi – 5 zł miesięcznie.


Wypłaty z bankomatów za granicą – 3 %.


Wpłatomaty banku – 0 zł.


Krajowe przelewy przez internet (Elixir) – 0 zł.


Przelew europejski (SEPA) – 5 zł.


Przelew natychmiastowy – 5 zł.


Zlecenie stałe – 0 zł.


Polecenie zapłaty – 2 zł miesięcznego abonamentu na usługę.


mOkazje – usługa umożliwiająca tańsze zakupy u partnerów banku.


mNawigacja – narzędzie do efektywnego zarządzania budżetem.


mTransfer – szybkie przelewy za zakupy online.


Dostęp do konta przez internetowy serwis transakcyjny oraz nowoczesną aplikację mobilną.


Współposiadaczem konta może być dowolnie wybrana osoba. W przypadku zamówienia 2 kart, warunki zwalniające z opłaty należy spełnić dla każdej z kart oddzielnie.


Promocja2 PROMOCJE (do zyskania 800 zł): Promocja portalu Bankier pl. (do odebrania 200 zł). Promocja mBank „Lepiej z eKontem” – odbierz do 600 zł premii za zakupy opłacane kartą i BLIK-iem. Gwarancja niezmienności opłat za konto, kartę i bankomaty przez 2 lata.


Wspólne konto bankowe - Sprawdź szczegóły

Wspólne konto bankowe 2017